Một số nhận xét về quan niệm bệnh của Trung Quốc cổ đại (tiếp theo)

bệnh tật
Tin Tức Sức Khỏe

Quan niệm về bệnh nguyên của Trung Quốc cổ đại:

bệnh tật
bệnh tật
  • Trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển, nền y học đã có được những đóng góp to lớn, với vô số bài thuốc phong phú và công hiệu. Tuy nhiên, cho đến khi chủ nghĩa tư bản Châu Âu bành trướng sang phương Đông để tìm thuộc địa đồng thời mang theo nền y học hiện đại sang Châu Á, nhưng nó vẫn chỉ dừng lại ở mức y học cổ truyền mà chưa hề có yếu tố hiện đại nào trong phương pháp chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh.
  • Nguyên nhân: chế độ phong kiến Trung Quốc tồn tại quá lâu, với quan niệm là chết không toàn vẹn cơ thể là điều hết sức đau khổ, nhục nhã cho cả người chết và thân nhân họ (hình phạt nặng nhất là tùng xẻo, ngũ mã phanh thây), do vậy môn GIải phẫu học không thể ra đời. Các nhà y học chỉ có thể dùng tưởng tượng và suy luận để mô tả cấu trúc cơ thể. Tiếp theo sau đó, là một chuỗi dài những suy luận và suy diễn, mắc dù ít nhiều có đối chiếu với các quan sát thực tiễn, nhưng không sao tránh khỏi sai lầm (vì không có các thực nghiệm để chứng minh). Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những quan sát trực tiếp bằng các giác quan (dù là rất tỉ mỉ) mà không có trạng thiết bị hỗ trợ, nên chỉ có thể dừng lại ở hiện tượng và sau đó lại tiếp tục dùng suy luận để mong hiểu được bản chất.
  • Ảnh hưởng tới nước ta: trải qua nhiều ngàn năm, Việt Nam chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của văn hóa Trung Quốc – bao gồm cả chữ viết, triết học và y học. Phần cơ bản nhất của y học Việt Nam từ ngàn năm (cho đến khi y học hiện đại được thực dân Pháp đưa vào nước ta) được tiếp thu từ y học cổ truyền Trung Quốc. Cho đến nay, phần sáng tạo là rất nhỏ so với phần đã tiếp thu được.
  • Thái độ: cần trân trọng, sử dụng, khai thác và phát triển những gì cha ông đã tiếp thu, có vận dụng trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và ít nhiều có sáng tạo. Cần theo đúng phương châm mà các bậc thầy trường ta đã đề ra từ thế kỉ này: khoa học hóa Đông y, đồng thời phải hiện đại hóa nó – để tiếp tục đóng góp và có thể hòa nhập vào nền y học chung của thế giới hiện đại. Điều này rất không dễ dàng gì.

copy ghi nguồn:https://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Một số nhận xét về quan niệm bệnh của Trung Quốc cổ đại (tiếp theo)

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe
Các tiêu chí để đánh giá diễn biến tốt do can thiệp của điều trị bệnh ký sinh trùng

Để đánh giá được diễn biến tốt do can thiệp điều trị bệnh do các loại ký sinh trùng gây ra cho bệnh nhân, người ta đã đưa ra ba tiêu chí. Bao gồm có khỏi bệnh về mặt lâm sàng, khỏi bệnh ký sinh trùng về mặt xét nghiệm …

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe
Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng (tiếp theo)

Những diễn biến của một bệnh ký sinh trùng được chia làm ba hình thức diễn biến là hình thức tự diễn biến, diễn biến do can thiệp điều trị và diễn biến sau khi mắc bệnh. Contents1 Diễn biến do can thiệp điều trị:1.1 đánh giá can thiệp có …

ho gà
Tin Tức Sức Khỏe
ho gà

Contents1 Định nghĩa2 Dịch tễ học3 Lâm sàng Định nghĩa Bệnh của trẻ nhỏ, rất dễ lây và gây thành dịch, đặc biệt bởi một chứng xuất tiết ở đường hô hấp và những con ho rũ rượi Từ ngày có các kháng sinh các biến chứng do bội nhiễm …

>