Healthy Eating Forums - Chế độ ăn dinh dưỡng

hội chứng Cushing
Tin Tức Sức Khỏe

Bệnh Cushing và hội chứng Cushing (tiếp theo)

Bệnh Cushing được phân biệt với hội chứng Cushing – do các nguyên nhân khác nhau nhưng biểu hiện trên lâm sàng của bệnh và bệnh sinh thì tương tự nhau. Một số điểm khác nhau để phân biệt bệnh Cushing và hội chứng Cushing: Trường hợp tuyến tiết ra …

tuyến yên
Tin Tức Sức Khỏe

Ưu năng thùy trước – rối loạn chức năng tuyến yên

Ưu năng thùy trước của tuyến yến: Chứng khổng lồ (hoặc cũng có thể gọi là gigantisme) hay là mắc bệnh đại cực (acromegalie): tùy thuộc vào độ tuổi của mỗi người. Đều do tiết ra quá nhiều somatostatin từ các tế bào ái toan (nhạy cảm với sự thay …

tuyến yên
Tin Tức Sức Khỏe

Thiểu năng thùy trước – rối loạn chức năng của thùy trước tuyến yên

Thiểu năng thùy trước tuyến yên: Thiểu năng hoàn toàn gặp trong trường hợp cắt bỏ tuyến yên khi tiến hành thực nghiệm trên các con vật (người ta có thể cắt toàn bộ tuyến yên của con vật đó hoặc cũng có thể người tiến hành thực nghiệm này …

các tuyến nội tiết trong cơ thể
Tin Tức Sức Khỏe

Thiểu năng tuyến nội tiết

Cơ chế gây rối loạn chức năng của nội tiết: Các cơ chế gây ra rối loạn hoạt động của tuyến nội tiết bao gồm có ba cơ chế cơ bản của bệnh lý nội tiết: Rối loạn từ trung ương: đó là các rối loạn từ hệ thống thần …

suy tuyến giáp
Tin Tức Sức Khỏe

Tìm hiểu về suy tuyến giáp

Suy tuyến giáp: Tình trạng suy tuyến giáp xuất hiện sau khi con vật thực nghiệm bị cắt bỏ tuyến giáp, các biểu hiện này được gọi là suy mòn nguyên nhân do tuyến giáp. Khi tiến hành cắt bỏ tuyến giáp đối với những con vật thực nghiệm có …

suy tuyến giáp
Tin Tức Sức Khỏe

Tìm hiểu về suy tuyến giáp (tiếp theo)

Đặc trưng của suy tuyến giáp: Đặc trưng của suy tuyến giáp bao gồm có các biểu hiện triệu chứng như làm giảm chức năng suy nghĩ, và chức năng học tập của mỗi người, có các biểu hiện làm giảm các hoạt động phản xạ của cơ thể, còn …

các tuyến nội tiết trong cơ thể
Tin Tức Sức Khỏe

Chẩn đoán thiểu năng tuyến nội tiết

Thiểu năng tuyến nội tiết: Muốn xác định xem đó là thiểu năng tại tuyến hay nguyên nhân ngoài tuyến, người ta sử dụng các biện pháp nhằm kích thích hoạt động của tuyến. Nếu trong trường hợp không đáp ứng với các kích thích thì đó là thiểu năng …

các tuyến nội tiết trong cơ thể
Tin Tức Sức Khỏe

Rối loạn vận chuyển, chuyển hóa và tác dụng sinh học của tuyến nội tiết

Rối loạn bao gồm có: Đây là những rối loạn nằm bên ngoài tuyến, vì trong khi đó tuyến vẫn sản uất ra được lượng hormon bình thường mà tuyến đó vẫn sản xuất ra được, vẫn đáp ứng với các kích thích tác động lên tuyến. Rối loạn vận …

các tuyến nội tiết trong cơ thể
Tin Tức Sức Khỏe

Rối loạn sản xuất và bài tiết hormon

Cơ chế gây rối loạn chức năng của nội tiết. Bao gồm có ba cơ chế cơ bản của bệnh lý nội tiết: Rối loạn từ trung ương: đó là các rối loạn từ hệ thống thần kinh (nhất là những rối loạn tại vùng dưới đồi) và những rối …

tuyến yên
Tin Tức Sức Khỏe

Rối loạn chức năng thùy sau của tuyến yên

Một vài nét về tuyến yên: Tuyến yên là một tuyến nội tiết lớn trong cơ thể của mỗi người. nó có chức năng quan trong đối với cơ thể của mỗi người. Tuyến yên được chia ra thành ba thùy khác nhau, bao gồm có tuyến tiền yên, tuyến …

>