Các quan niệm hiện nay về bệnh nguyên

Các quan niệm hiện nay về bệnh nguyên

bệnh tật
Tin Tức Sức Khỏe

Quan hệ giữa nguyên nhân và điều kiện gây bệnh,quy luật nhân quả trong quá trình bệnh sinh là những vấn đề quan trọng của bệnh nguyên học.

Quan hệ giữa nguyên nhân và điều kiện gây bệnh:

    Nguyên nhân:

giun chỉ
giun chỉ

Nguyên nhân là một yếu tố quyết định gây ra bệnh, bệnh không tự nhiên sinh ra mà phải có nguyên nhân của nó. Cho tới hiện nay, thì có những bệnh chưa thể tìm ra được nguyên nhân nhưng có một điều chắc chắn là sẽ tìm ra được trong tương lai. Nói cách khác, có bệnh (hậu quả) thì phải có nguyên nhân.

Nguyên nhân quyết định tính đặc hiệu của bệnh, vi  khuẩn gây ra bệnh lao, Hansen gây ra bệnh phong, HIV gây ra bệnh AIDS, kí sinh trùng giun chỉ gây bệnh tắc ruột hay chân voi. Mặt khác để gây được bệnh, thì nguyên nhân phải đạt được một mức độ nhất định  về số lượng, độc lực và phải có những điều kiện thuận lợi nhất định hỗ trợ cho những nguyên nhân đó.

Điều kiện:

Điều kiện là một yếu tố tạo thuận lợi cho bệnh nguyên phát huy tác dụng. Nguyên nhân chỉ có thể gây ra được bệnh khi có môi trường và một số điều kiện thuận lợi. Vi  khuẩn  lao dễ gây bệnh lao ở những người có cơ thể kém đề kháng, ăn uống thiếu thốn, lao động nặng nhọc, vi  khuẩn lậu có thể gây bệnh khi người bệnh quan hệ tình dục hay sinh con bằng đường tự nhiên khi mẹ nhiễm vi  khuẩn, hay vi  khuẩn dịch hạch chỉ gây bệnh khi có trung gian truyền bệnh là bọ chét… Điều kiện không thể gây được bệnh khi không có nguyên nhân. Có nguyên nhân đòi hỏi phải có điều kiện mới gây được bệnh, có những nguyên nhân đòi hỏi có ít điều kiện để gây bệnh (hậu quả), hoặc cũng có nguyên nhân đòi hỏi rất nhiều điều kiện mới có thể gây bệnh.

Hiện nay, các điều kiện giúp cho bệnh dễ dàng phát sinh phát triển được gọi là các yếu tố nguy cơ.

Trong thực tế cần chú ý rằng nguyên nhân gây bệnh này đóng vai trò là điều kiện gây bệnh của bệnh kia và ngược lại điều kiện gây bệnh của các nguyên nhân khác cũng có thể trở thành là một nguyên nhân gây  ra bệnh này: các điều kiện như dinh dưỡng thiếu thốn là một nguyên nhân gây bệnh suy dinh dưỡng, nhưng nó lại là điều kiện gây bệnh cho bệnh lao hay một số bệnh có các tác nhân tấn công vào lúc cơ thể thiếu sức đề kháng và thiếu các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

copy ghi nguồn:https://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Các quan niệm hiện nay về bệnh nguyên

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe
Các tiêu chí để đánh giá diễn biến tốt do can thiệp của điều trị bệnh ký sinh trùng

Để đánh giá được diễn biến tốt do can thiệp điều trị bệnh do các loại ký sinh trùng gây ra cho bệnh nhân, người ta đã đưa ra ba tiêu chí. Bao gồm có khỏi bệnh về mặt lâm sàng, khỏi bệnh ký sinh trùng về mặt xét nghiệm …

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe
Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng (tiếp theo)

Những diễn biến của một bệnh ký sinh trùng được chia làm ba hình thức diễn biến là hình thức tự diễn biến, diễn biến do can thiệp điều trị và diễn biến sau khi mắc bệnh. Contents1 Diễn biến do can thiệp điều trị:1.1 đánh giá can thiệp có …

ho gà
Tin Tức Sức Khỏe
ho gà

Contents1 Định nghĩa2 Dịch tễ học3 Lâm sàng Định nghĩa Bệnh của trẻ nhỏ, rất dễ lây và gây thành dịch, đặc biệt bởi một chứng xuất tiết ở đường hô hấp và những con ho rũ rượi Từ ngày có các kháng sinh các biến chứng do bội nhiễm …

>