Các tiêu chí để đánh giá diễn biến tốt do can thiệp của điều trị bệnh ký sinh

Các tiêu chí để đánh giá diễn biến tốt do can thiệp của điều trị bệnh ký sinh trùng

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe

Để đánh giá được diễn biến tốt do can thiệp điều trị bệnh do các loại ký sinh trùng gây ra cho bệnh nhân, người ta đã đưa ra ba tiêu chí. Bao gồm có khỏi bệnh về mặt lâm sàng, khỏi bệnh ký sinh trùng về mặt xét nghiệm và khỏi bệnh về mặt chức năng. Trong đó yêu cầu về khỏi bệnh trên lâm sàng là tiêu chí thấp nhất cho việc đánh giá có kết quả tốt sau điều trị bệnh ký sinh trùng. Còn yêu cầu cao nhất về đánh giá diễn biến tốt điều trị bệnh do các ký sinh trùng gây ra.

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng

Khỏi bệnh ký sinh trùng về mặt xét nghiệm:

Về mặt xét nghiệm thì tiêu chí này là một tiêu chí khá trung bình, nó không phải là yêu cầu cao nhất nhưng cũng không phải là yêu cầu thấp nhất dùng để đánh gía về bệnh.

Sau các mức độ khỏi bệnh về lâm sàng, thì bệnh nhân cần đạt được mức khỏi bệnh cao hơn là khỏi bệnh về xét nghiệm, có nghĩa là các ký sinh trùng xâm nhập và sống ký sinh trong cơ thể của bệnh nhân (nói cách khác là cơ thể của vật chủ) thì phải hết, nghĩa là bị tiêu diệt và thanh toán. Đây là mức yêu cầu cần thiết đối với điều trị bệnh về ký sinh trùng, bởi vì nhiều bệnh ký sinh trùng sau khi được can thiệp bằng điều trị thì bệnh nhân đã khỏi bệnh, có thể giảm hoặc hết triệu chứng nhưng thực tế thì các ký sinh trùng đó vẫn còn tồn tại, chờ dịp để gây bệnh. Vì vậy đánh giá tốt diễn biến do can thiệp bằng điều trị thì cần phải tiến hành làm các xét nghiệm chứng minh rằng các ký sinh trùng trong cơ thể hoặc đã hết hoặc đã giảm.

Khỏi bệnh về chức năng:

Đây là một trong ba tiêu chí đánh giá nhưng cũng là tiêu chí có yêu cầu cao nhất dùng để đánh giá diễn biến tốt trong can thiệp điều trị bệnh về ký sinh trùng.

Bởi vì các xét nghiệm khó có thể tuyệt đối chính xác được là không còn ký sinh trùng, nên để có thể kết luận hoàn toàn khỏi bệnh, còn phải dựa vào tiêu chuẩn thương tổn cơ quan đã hết, các chức năng của cơ quan đã được hồi phục như thế nào. Ví dụ như sau khi chữa bệnh lỵ amip  đã thấy bệnh nhân hết triệu chứng hết amip nhưng cần phải tiến hành soi trực tràng để xem đã hồi phục chưa, có như vậy mới đánh giá chắc chắn tình hình diễn biến do các can thiệp điều trị.

copy ghi nguồn:https://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Các tiêu chí để đánh giá diễn biến tốt do can thiệp của điều trị bệnh ký sinh trùng

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe
Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng (tiếp theo)

Những diễn biến của một bệnh ký sinh trùng được chia làm ba hình thức diễn biến là hình thức tự diễn biến, diễn biến do can thiệp điều trị và diễn biến sau khi mắc bệnh. Contents1 Diễn biến do can thiệp điều trị:1.1 đánh giá can thiệp có …

ho gà
Tin Tức Sức Khỏe
ho gà

Contents1 Định nghĩa2 Dịch tễ học3 Lâm sàng Định nghĩa Bệnh của trẻ nhỏ, rất dễ lây và gây thành dịch, đặc biệt bởi một chứng xuất tiết ở đường hô hấp và những con ho rũ rượi Từ ngày có các kháng sinh các biến chứng do bội nhiễm …

ký sinh trùng ký sinh trên vật chủ
Tin Tức Sức Khỏe
Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng

Contents1 Diễn biến của bệnh:1.1 Hình thức tự diễn biến:1.2 Diễn biến sau khi mắc bệnh: Diễn biến của bệnh: Trong quá trình mắc bệnh, từ những ảnh hưởng qua lại khác nhau, bệnh ký sinh trùng có thể có ba hình thức diễn biến khác nhau, ba hình thức …

>