Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng được chia thành

Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng (tiếp theo)

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe

Những diễn biến của một bệnh ký sinh trùng được chia làm ba hình thức diễn biến là hình thức tự diễn biến, diễn biến do can thiệp điều trị và diễn biến sau khi mắc bệnh.

Diễn biến do can thiệp điều trị:

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng

Những trường hợp bệnh ký sinh được can thiệp để điều trị diễn biến theo hai chiều hướng khác nhau:

  • Diễn biến xấu: xảy ra sau khi bệnh nhân được cho để sử dụng các thuốc hoặc các phương pháp điều trị không có hiệu lực, hoặc là đối với cơ thể đó đã kháng các loại thuốc này (cần phân biệt được hai trường hợp là thuốc không có hiệu lực và kháng thuốc).
  • Diễn biến tốt: dưới sự ảnh hưởng của các loại thuốc điều trị, thì các bệnh ký sinh trùng có thể có các diễn biến tốt của bệnh, nhanh chóng hoặc dần dần hết triệu chứng.

đánh giá can thiệp có diễn biến tốt được dựa trên ba cơ sở sau đây:

  • Khỏi bệnh ký sinh trùng về lâm sàng: đây là mức thấp nhất phải đạt được khi sử dụng các biện pháp can thiệp điều trị bệnh về ký sinh trùng cho bệnh nhân. Sự khỏi bệnh về mặt lâm sàng bằng sự hết các triệu chứng biểu hiện của bệnh. Ví dụ như đối với trường hợp bệnh nhân bị lỵ do amip, hết máu mũi trong phân, hay đối với những bệnh nhân bị sốt rét thì cần cắt cơn sốt, đối với giun sán thì cần phải hết đau bụng… Tuy nhiên do những bệnh ký sinh trùng có thể có những triệu chứng tồn tại rất lâu và có thể để lại những di chứng , nên không thể yêu cầu là toàn bộ các triệu chứng phải hết. Ví dụ đối với bệnh giun chỉ , thì các triệu chứng viêm hạch bạch mạch phải hết mới đánh giá được là khỏi bệnh về lâm sàng nhưng đối với triệu chứng phù voi thì không thể hết được mặc dù bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn.
  • Khỏi bệnh ký sinh trùng về mặt xét nghiệm.
  • Khỏi bệnh ký sinh trùng về mặt chức năng: đây là yêu cầu cao nhất của bệnh.

Diễn biến sau khi mắc bệnh:

Ngoài việc chúng để lại những di chứng cho cơ thể của vật chủ  hoặc là để lại những rối loạn trong cơ thể của bệnh nhân, các bệnh lý ký sinh trùng một khi đã mất đi,thì cơ thể vật chủ sẽ còn lại các miễn dịch. Trên thực tế thì trạng thái miễn dịch có thể do ngay trong khi bệnh nhân bị mắc bệnh, nhưng đó cũng chỉ là trạng thái ban đầu của sự hình thành nên các miễn dịch, còn chính các miễn dịch hoàn chỉnh chỉ hình thành sau khi bệnh nhân bị mắc bệnh.

copy ghi nguồn:https://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng (tiếp theo)

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng
Tin Tức Sức Khỏe
Các tiêu chí để đánh giá diễn biến tốt do can thiệp của điều trị bệnh ký sinh trùng

Để đánh giá được diễn biến tốt do can thiệp điều trị bệnh do các loại ký sinh trùng gây ra cho bệnh nhân, người ta đã đưa ra ba tiêu chí. Bao gồm có khỏi bệnh về mặt lâm sàng, khỏi bệnh ký sinh trùng về mặt xét nghiệm …

ho gà
Tin Tức Sức Khỏe
ho gà

Contents1 Định nghĩa2 Dịch tễ học3 Lâm sàng Định nghĩa Bệnh của trẻ nhỏ, rất dễ lây và gây thành dịch, đặc biệt bởi một chứng xuất tiết ở đường hô hấp và những con ho rũ rượi Từ ngày có các kháng sinh các biến chứng do bội nhiễm …

ký sinh trùng ký sinh trên vật chủ
Tin Tức Sức Khỏe
Diễn biến của một bệnh ký sinh trùng

Contents1 Diễn biến của bệnh:1.1 Hình thức tự diễn biến:1.2 Diễn biến sau khi mắc bệnh: Diễn biến của bệnh: Trong quá trình mắc bệnh, từ những ảnh hưởng qua lại khác nhau, bệnh ký sinh trùng có thể có ba hình thức diễn biến khác nhau, ba hình thức …

>