Tin Tức Sức Khỏe

Tin Tức Sức Khỏe

tuổi già
Tin Tức Sức Khỏe

Các thuyết giải thích cho quá trình lão hóa

Thuyết glycosyl hóa (monnier, 1990): Bình thường việc gắn các nhóm glycosyl (gốc này có nguồn gốc từ glucose) là nhờ một enzym. Tuy nhiên đã chứng minh có sự gắn của glycosyl vào các protein mà không qua phản ứng enzym, với các tính chất. Tăng theo tuổi già. …

sốt
Tin Tức Sức Khỏe

Thay đổi chức năng trong sốt

Thay đổi chức năng của hệ thống thần kinh: Thí nghiệm gây sốt 38-39 độ C bằng các chất gây sốt, sẽ không gặp các triệu chứng thần kinh như nhức đầu, chóng mặt hay lú lẫn…chỉ thấy cảm giác buồn ngủ – nói lên sự ức chế hoạt động …

sốt
Tin Tức Sức Khỏe

Sự thay đổi của các chức năng của cơ quan trong sốt (tiếp)

Sốt là một trạng thái tăng thân nhiệt chủ động mà nguyên nhân là do trung tâm điều hòa thân nhiệt ở não bộ bị rối loạn trước các tác động của các chất gây nên sốt. Sốt có thể xảy ra ở mọi thời gian và không gian. Cơ …

tuổi già
Tin Tức Sức Khỏe

Đại cương về quá trình lão hóa (tiếp theo)

Một số ngành khoa học tuổi già: Một số ngành khoa học nghiên cứu về tuổi già đã được ra được ra đời và hầu hết chúng sẽ dựa vào những đặc điểm của những người già. Một số ngành đó bao gồm có lão học và lão bệnh học. …

tuổi già
Tin Tức Sức Khỏe

Đại cương về quá trình lão hóa

Đại cương: Mỗi loại động vật luôn có một tuổi thọ tối đa nằm trong một giới hạn nhất định. Hiện tại, với loài người thì giới hạn này được coi là 100 tuổi, mặc dù vẫn có một tỷ lệ rất thấp sống trên được 100 tuổi, và thậm …

sốt
Tin Tức Sức Khỏe

Cơ chế sốt và các yếu tố ảnh hưởng đến sốt

Sốt là một trạng thái tăng thân nhiệt chủ động mà nguyên nhân là do trung tâm điều hòa thân nhiệt ở não bộ bị rối loạn trước các tác động của các chất gây nên sốt. Sốt có thể xảy ra ở mọi thời gian và không gian. Cơ …

sốt
Tin Tức Sức Khỏe

Các thay đổi chức năng của cơ quan trong sốt (tiếp theo)

Sốt là một trạng thái tăng thân nhiệt chủ động mà nguyên nhân là do trung tâm điều hòa thân nhiệt ở não bộ bị rối loạn trước các tác động của các chất gây nên sốt. Sốt có thể xảy ra ở mọi thời gian và không gian. Cơ …

sốt
Tin Tức Sức Khỏe

Các thay đổi chuyển hóa trong sốt

Sốt là một trạng thái tăng thân nhiệt chủ động mà nguyên nhân là do trung tâm điều hòa thân nhiệt ở não bộ bị rối loạn trước các tác động của các chất gây nên sốt. Sốt có thể xảy ra ở mọi thời gian và không gian. Cơ …

sốt
Tin Tức Sức Khỏe

Các thay đổi chuyển hóa trong sốt (tiếp theo)

Chuyển hóa lipid: Lipid luôn luôn bị huy động trong sốt, chủ yếu là từ giai đoạn hai, nhất là khi nguồn glucid bắt đầu cạn (thương số hô hấp vào giai đoạn này là vào khoảng 0.8). Có thể thấy nồng độ của ác acid béo và triglycerid tăng …

tuổi già
Tin Tức Sức Khỏe

Các kết quả cơ bản nghiên cứu về lão học

Thông qua một thời gian dài nghiên cứu về lão học và lão bệnh học người ta đưa ra được một số kết quả trong khi nghiên cứu về những đối tượng này. Các kết quả đó bao gồm có các tính chất của cơ thể người già (gồm có …

>